17 jaar tekort schieten

Over de verdedigingslijn van Pelckmans

Wie in het adressenbestand van Pelckmans zit, kreeg een mail met de lang verwachte uitleg over het ontslag van Karl Drabbe. Het werd een leerrijk schrijfsel.

De #zaak-Drabbe heeft vele pennen in beweging gezet, ook de mijne. Uitgeverij Pelckmans kwam in zwaar onweer terecht en zag zich verplicht om te communiceren. Via mail, via een bericht aan het eigen adressenbestand en via de media werd gepoogd de gigantische imagoschade te beperken. Het ontslag van uitgever Karl Drabbe is niet politiek gemotiveerd, zet de uitgever vet in de mail. Wat er wel gaande was? ‘De meerwaarde van zijn netwerk als uitgever staat buiten kijf, maar de vele andere aspecten van het uitgeverswerk schoten steeds weer te kort.’ Dixit Pelckmans.

 

Misschien moet de uitgeverij toch eens nadenken over haar HR-beleid. Na 17 jaar ontdekken dat een belangrijke medewerker professioneel ‘steeds weer te kort’ schiet, geeft geen blijk van een doeltreffend proactief personeelsbeleid. Op de personeelsdienst van dat bedrijf schiet er duidelijk ook iemand te kort.

 

Vreemd ook dat de buitenwereld, die toch steeds de producten van Drabbes werk heeft kunnen aanschouwen en beoordelen, dat nooit gemerkt heeft. De volgende keer dat ik mijn hoed draag, neem ik hem af voor Karl. Noem het maar een topprestatie: 17 jaar slecht presteren zonder dat werkgever of klanten er iets van merken. Il faut le faire.

 

Wie daar zeker een voorbeeld aan mag nemen, is de verantwoordelijke bij Pelckmans voor crisiscommunicatie. Die moest met de mail iets ontkrachten dat daardoor eigenlijk vooral bevestigd werd. De verdediging van de uitgeverij is lek als een mandje en leert alleen maar dat de aantijgingen dat Drabbe slachtoffer werd van zijn ‘politieke incorrectheid’ wel degelijk juist is. Kortom, ook die crisiscommunicator ten huize Pelckmans schiet professioneel schromelijk tekort maar dan op een manier die de buitenwereld wél meteen opvalt. Die gaat het daar geen 17 jaar uitzingen.  

 


 

Hier geplaatst op 19 augustus 2015.

 

Foto: hoedje af 

 

TIP: Dankzij internet kunnen wij ook veel mensen bereiken buiten de klassieke media om. Help daarbij en deel dit artikel. Gewoon op de knop hieronder drukken.

 

 

Share this
delen