N-VA onverkort achter recht van Palestijnen op eigen staat

Op 19 november drukte De Standaard een ingekorte versie af van het antwoord dat Peter Luykx en ikzelf schreven op het opiniestuk van Ludo Abicht in die krant. Ludo beweerde daarin dat N-VA het idee van zelfbestuur voor de Palestijnen zou verlaten hebben. Niets is minder waar. Hier de volledige tekst.

Het is niet omdat de N-VA-fractie de resolutie van Dirk van der Maelen niet (mee) ondertekent, dat wij het recht van de Palestijnen op een eigen staat zouden afwijzen. Het is opmerkelijk  hoe Ludo Abicht eergisteren in DS onze standpunten afleidt uit een resolutie die wij niet schreven en niet ondertekenden.


Twee staten


Voor alle duidelijkheid: N-VA kiest onverkort voor de tweestaten-oplossing waarbij Israël en Palestina naast elkaar bestaan. De erkenning van een Palestijnse staat is noodzakelijk maar pas zinvol via onderhandelingen met Israël, en ondersteund door andere landen en organisaties zoals de Verenigde Staten, Rusland, de EU en de VN.  De Palestijnen hebben recht op hun eigen staat net zoals Israël. Een noodzakelijk onderdeel van een evenwichtige oplossing is de erkenning door de Palestijnen van dat bestaansrecht van de Israëlische staat en het waarborgen van de veiligheid ervan en vice versa.De enige weg naar een Palestijnse staat is die van de politiek en de diplomatie.Resolutie


Pasklare oplossingen voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen bestaan niet. Een niet bindende resolutie van de hand van een oppositiepartij in België zal de vrede in het Midden-Oosten echt niet herstellen, noch de Palestijnse staat een stap dichterbij brengen. Ze is eerder een uiting van machteloosheid dan onderdeel van een doordachte aanpak. De enige weg naar een Palestijnse staat is die van de politiek en de diplomatie. Bij voorbaat de Palestijnse staat erkennen zonder een onderhandeld vredesakkoord zal verdere onderhandelingen niet aanmoedigen.


Juist, er is op dit moment nauwelijks sprake van een vredesproces dat verhinderd kan worden door deze resolutie. Er bestaat vandaag een diepe kloof van wederzijds wantrouwen. Israël draagt daarin zeker boter op het hoofd ook al moeten we rekening houden met de extreme veiligheidsbedreiging waaronder dat land kreunt. Aan de overzijde speelt Hamas een nefaste rol, terwijl het Palestijnse volk de zware rekening betaalt. Eénzijdige stappen, van welke zijde ook, kunnen het wantrouwen alleen maar vergroten.

 

Debat


Het is niet ongebruikelijk dat tijdens de bespreking van resoluties amendementen of zelfs andere resoluties worden ingediend. De behandeling in de commissie moet nog komen. Het voorstel dat nu ingediend werd bevat bovendien enkele onjuistheden. De enige landen in de EU die daadwerkelijk Palestina als staat erkend hebben zijn: Malta, Cyprus en Zweden. De overige landen vermeld in de resolutie ‘erkenden’ Palestina toen ze nog deel uitmaakten van het Sovjetblok. Ze voelen zich daar niet langer door gebonden. Tsjechië bijvoorbeeld stemde tegen de erkenning van de Palestijnse staat. Ook Roemenië, Hongarije en Polen hebben  in de UN duidelijk gesteld dat enige weg voor erkenning loopt via onderhandelingen.


Europa


De resolutie bevat elementen die ons wel charmeren. De oproep bijvoorbeeld dat de EU een actievere rol zou spelen in de bemiddeling van dit conflict, steunen wij volkomen. Het is aan de Hoge Vertegenwoordiger om een consensus te vinden, die aansluit bij de evenwichtige en genuanceerde houding waarvoor in het verleden werd gekozen. Die weg is moeizaam maar hem vervangen door blind activisme baat alleen de galerijen.


De N-VA staat onverkort achter het zelfbeschikkingsrecht van volkeren, ook voor de Palestijnen. We staan ook achter het democratische en vreedzaam proces naar autonomie. Het niet ondertekenen van een resolutie doet daar geen afbreuk aan.


Peter De Roover                             Peter Luykx


Kamerleden voor N-VA en leden van de commissie voor buitenlandse betrekkingen 

Gepubliceerd door De Standaard op 19 november 2014, hier op 19 november 2014.


 

Foto: Peter De Roover en Peter Luykx. © De Standaard


 

TIP: Dankzij internet kunnen wij ook veel mensen bereiken buiten de klassieke media om. Help daarbij en deel dit artikel. Gewoon op de knop hieronder drukken.


Share this
delen